torsdag 27 oktober 2011

Vargen kommer?

Den kommun som Torpet ligger i, är ett av två områden i länet dit varg kan flyttas. Detta beslutades helt nyligen av Länsstyrelsen. Nu är det alltså upp till regeringen att bestämma om, när och var vargarna kan placeras.

"När länsstyrelserna fick i uppdrag att välja ut områden lämpade för vargutsättning skickades ett antal kriterier med. Avståndet till närmaste vargrevir bör vara högst tio mil. Och det bör inte finnas stor risk att vargarna utvandrar till Norge. Det får inte finnas större vägar eller järnväg inom en mils avstånd. Det bör vara en låg täthet med tamdjur - framförallt får – i området. Det bör vara realistiskt att skapa en acceptans för varg i området." ( Borås Tidning, BT).

I går skrev BT:
"I delegationens beslut lämnas ändå en brasklapp. Där konstateras att det inte finns några områden i Västra Götaland som på ett bra sätt uppfyller regeringens nio olika kriterier. Villkor som handlar om exempelvis närhet till befintliga revir och låg täthet av betande tamdjur.
Hade då inte delegationen istället kunnat besluta att det inte finns några bra områden i Västra Götaland?
– Nej. Uppdraget från regeringen var mycket tydligt. Vi skulle plocka ut två områden. Vi har valt ut de två områdena som ändå bäst uppfyller kriterierna. Och det fanns inga andra alternativ.
Förutom södra Svenljunga kommun föreslås också trakten runt Karlsborg som ett tänkbart område. Förutom Västra Götaland har ytterligare sju länsstyrelser i Mellansverige fått uppdraget att plocka ut två varglämpliga områden. Så regeringen och i dess förlängning Naturvårdsverket kommer ha en lista med 16 områden att välja mellan.
För precis en vecka sedan höll länsstyrelsen ett informationsmöte om vargtankarna i Östra Frölunda. Mötet blev kaotiskt med många besökare som inte fickplats i Medborgarhuset. Och motståndet mot varg i Kind var kompakt.
Hade detta möte då ingen betydelse alls inför delegationens beslut?
– I vårt underlag till regeringen redovisar vi de samråd vi har haft och vad människorna tycker i den här frågan, säger Lars Bäckström.
Eftersom så många besökare fick vända i Medborgarhusets dörr ska länsstyrelsen hålla ytterligare ett informationsmöte. Det blir den 14 december. Plats är ännu inte bestämd.
Eva Johansson (C) kommunalråd i Svenljunga är inte glad över beslutet.
– Jag beklagar att vi finns med på den här listan och hoppas att det massiva motstånd som finns här ska ha betydelse den dagen det blir aktuellt att placera ut en varg, säger hon.
Peter Tagesson, Gällstad, är styrelseledamot i LRF Västra Götaland. Han är mycket negativ till länsstyrelsens beslut,
– Det är inte alls bra . Det är ett beslut som är emot viljan hos LRF och landsbygdens folk. Det kunde om inte annat länsstyrelsens representanter känna av på informationsmötet i Östra Frölunda.
– Det är olämpligt att ens en gång överväga att ta ett sådant här beslut. I Västra Götaland som är djurtätast i landet, tycker Peter Tagesson."

Intressant detta. Jag, som inte har tamdjur, tycker att det vore ganska spännande med varg i grannskapet.  Kanske kan de mumsa i sig några vildsvin också?

1 kommentar: